Olen psykoterapeutti (Valvira), erityistason perheterapeutti ja psykiatrinen erikoissairaanhoitaja

Koulutus: Mielenterveyshoitaja -91, psykiatrinen sairaanhoitaja -01, perheterapeutti -12.
Kokemus: Kriisi- ja traumapohjainen perheterapia, Valviran luvat, depressiohoitaja, työnohjaaja, mentori, depressiokouluohjaaja.
Erikoisosaamiset: Depression pariterapeuttinen hoito,  yksilö- ja parikeskustelut, perheväkivalta ja naisten aggressiivinen käyttäytyminen, Uskontojen Uhrien Tuki ry:n suosittelema psykoterapeutti.

Valmistun v. 2020 keho-orientoituneeksi traumapsykoterapeutiksi Oulun yliopistosta.

Olen käynyt EMDR II- tason koulutuksen ja käytän vastaanotoillani menetelmää yhtenä osana asiakkaiden hoidossa.

 

 

Psykoterapiapalvelut
Psykoterapiapalvelut sisältävät mahdollisuuden terapeuttisiin yksilökeskusteluihin, paritapaamisiin ja  perhepsykoterapiaan.  Minulla on Kela- korvattavuus  koskien perheterapiaa ja vanhempainohjaustapaamisia.
Erityisosaamisena valmiudet aggressiivisen naisen kohtaamiseen sekä masennuksen hoidosta perheterapeuttisin menetelmin. Hoitoon otetaan mukaan asiakkaalle tärkeät ja merkitykselliset ihmiset.
Psykoterapiaan voi hakeutua omakustanteisesti tai Kelan tukemana. Mahdollisuus tehdä kotikäyntejä.

Työnohjaus, konsultointi ja koulutus
Työnohjauspalvelut sisältävät mahdollisuuden yksilö- ja ryhmätyönohjaukseen.

  • Yksilötyönohjauksessa käsitellään omaan työhön ja työyhteisöön, kasvuun ja kehitykseen sekä ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyviä teemoja.  Työnohjaus voi olla myös case- tyyppistä.
  • Ryhmä- ja työyhteisön työnohjaus on saman ammatin tai asiantuntija-alueen edustajille tai työyhteisön jäsenille. Olen käyttänyt myös menetelmää, jossa asiakkaat tuodaan työnohjaustilanteeseen paikalle.
  • Konsultaatio ja koulutusmahdollisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja työyhteisölle masentuneen potilaan hoitotyöstä ja hoitomalleista Vantaan depressiohoitajamallin mukaisesti.