Psykoterapiapalvelut, työnohjaus, konsultointi ja koulutus

Psykoterapeutti Merja Sundman

  • Mielenterveyshoitaja 1991
  • Psykiatrinen sairaanhoitaja, AMK 2001
  • Kriisi- ja traumaorientoitunut perhepsykoterapeutti 2012
  • Keho-orientoitunut traumapsykoterapeutti 2020
  • EMDR I ja II-tason koulutukset
  • Valviran luvat Kelan kuntoutuspsykoterapiaan, yksilö- ja perheterapiaan

 

Ammatillinen taustani

Olen aloittanut työn mielenterveysongelmien parissa v. 1991. Olen työskennellyt psykiatrisilla akuuttivastaanotoilla, sekä poliklinikalla että vuodeosastoilla. Perusterveydenhuollon puolella olin depressiohoitajana, psykiatrisena sairaanhoitajana sekä erilaisissa kehittämistöissä. Lastensuojelun puolella olen ollut psykiatrisena sairaanhoitajana perhetyössä sekä lapsiperheiden päihdekuntoutuksessa.

Olen depressiokouluryhmien ohjaaja, mentori sekä työnohjaaja.

Yksityisenä palveluntuottajana olen työskennellyt v.2012.

Psykoterapiapalvelut

Psykoterapiapalvelut sisältävät mahdollisuuden terapeuttisiin yksilökeskusteluihin sekä pari- ja perhepsykoterapiaan. Asiakkaani ohjautuvat itsenäisesti, mutta myös Hus:n ostopalveluiden kautta, lastensuojelun ohjaamana sekä muista yhteistyötahoista. Tapaamisille otetaan mukaan asiakkaalle tärkeät ja merkitykselliset ihmiset.

Olen työskennellyt vuosia masentuneiden ja ahdistuneiden asiakkaiden kanssa ja huomannut, kuinka tärkeää on tukea koko perhettä. Masennuksen pariterapeuttinen hoito on selkeästi ollut koko perhettä voimauttavaa. Työotteeni on aktiivinen sekä kaikkia kunnioittavaa. Kykenen suorapuheisuuteen sekä rajaamiseen tarvittaessa.

Minut on hyväksytty Uskontojen Uhrien terapeuttiluetteloon. Vastaanotoillani on käsitelty erilaisten uskonnollisten liikkeiden vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin sekä persoonallisuuteen. Uskosta, lahkosta sekä niistä eroaminen ovat näyttäytyneet asiakkailleni vaikeina ja traumatisoivina kokemuksina.

Traumaterapiakoulutuksen aikana olen entisestään syventynyt kiintymyssuhdetraumoihin sekä vaikeasti traumatisoituneisiin asiakkaisiin. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani on addiktion ja kiintymyssuhdetrauman näyttäytyminen.

Millainen psykoterapeutti olen ja mitä istunnoilla tehdään

Psykoterapian hoitava elementti on turvallisuus, säännöllisyys sekä vahva ammatillisuus. Terapeuttina vahvuuteni on vankka ammatillinen kokemus monenlaisten vaikeiden asioiden kohtaamisessa. Uskon vahvasti perhesysteemeihin ja niissä ilmenneiden vuorovaikutussuhteiden ja -mallien siirtymiseen ylisukupolvisesti. Olemme kaikki perheidemme ”tuotoksia.”  Tapaamisiin otetaan mukaan asiakkaalle tärkeät ja merkitykselliset ihmiset. Sukupuun käyttö menetelmänä, tuo asiakkaalle tärkeää tietoa ylisukupolvisuudesta ja perheiden toimintamalleista.

Perhepsykoterapiassa ymmärretään, että esimerkiksi lapsen sairaus voi kantaa koko perheen ongelmia. On erittäin tärkeää, että lapset tulevat kuulluksi ja nähdyksi sekä saavat vanhemmiltaan luvan puhua perheen asioista.

Keho-orientoitunut traumapsykoterapiakoulutus on tuonut muutosta työskentelytapoihini. Käytän terapiatyössäni kehollisia menetelmiä. Keskitytään kehon reaktiohin, sen rauhoittamiseen sekä ymmärtämiseen polyvagaalisen teorian mukaisesti. Traumateoria viitekehyksenä perustuu kolmivaiheiseen terapiaan, jossa mahdollistuu persoonallisuuden integraatio.

Terapian tavoitteet asetetaan aina asiakaslähtöisesti. Käytän integroituja, asiakasta kunnioittavaa lähestymistapaa, jotta tavoitteisiin päästään.

Työnohjaus

Työnohjauspalvelut sisältävät mahdollisuuden yksilö- ja ryhmätyöohjaukseen. Olen Helsingin kaupungin hyväksymä työnohjaaja. Työnohjaus on case- tyyppistä, asiakas voi olla mukana työnohjaustilanteessa. En tällä hetkellä tee työnohjauksia.

Koulutus ja konsultointi

Konsultaatio ja koulutusmahdollisuuksia kouluille, oppilaitoksille sekä työyhteisöille.